Ach te Technologie…

Nie sposób nie napisać o tym, jak współcześnie dzieci i młodzież spędzają swój czas wolny…

Jeśli posłuchałoby się opowiadań dorosłych wówczas ujrzelibyśmy jak mijał ich czas… Ciągłe spotkania ze znajomymi, zabawy, odwiedziny. Przeżycia jakich wówczas doświadczyli z chęcią wspominają dziś.

A Ty czy będziesz miał co opowiadać dzieciom??

Większość wolnego czasu dzieci i młodzież spędza przed komputerem. A to gry albo gadu-gadu. Zero spotkań, brak kontaktu z ludźmi. I nawet miłość ludzie wyznają sobie Internet. A to na youtube wstawiając filmiki albo wysyłając wiadomości na gadu-gadu. Co się podziało z wydrapywaniem serc na drzewach??? Często słyszało się: „W parku tyle drzew a oni wybrali właśnie to. To była Miłość, jakiej nikt nie przeżył. On za Nią poszedłby nawet w ogień. ” I po latach powrót do tego miejsca i wspomnienia 😀

A dzisiaj??

Dzisiaj nieodłącznym elementem ludzkiego życia jest niestety Internet, komputer, gadu-gadu, nasza-klasa i wiele wiele innych technologii.

Reklamy

Leave a comment »

Jaki wpływ ma komputer i internet na rozwój dzieci i młodzieży?

Bez wątpienia komputer i internet w dzisiejszych czasach to wynalazki, bez których nie można żyć. Co zrobiłby człowiek w dziejszych czasach bez tych urządzeń??? Zapewne miałby wielki problem i wiele trudności żeby wykonać wiele czynności. Przecież teraz przez internet można zrobić prawie wszystko…

A jaki wpływ ma komputer i internet na rozwój???

Ważne jest właśnie, żeby zrozumieć to, że wpływ komputera i Internetu na rozwój dzieci i młodzieży ma charakter wieloaspektowy. Możemy wyróżnić pięć sfer rozwoju młodego człowieka, których ten wpływ dotyczy:

-Rozwój fizyczny- wady postawy i pogorszenie się wzroku,
-Rozwój psychiczny- zaburzenia emocjonalne, interpersonalne, od gier komputerowych, od komputera i od Internetu,
-Rozwój moralny- niekontrolowany dostęp do demoralizujących , niebezpiecznych treści,
-Rozwój społeczny- ograniczenie kontaktów rówieśniczych, anonimowość wyzwalająca zachowania nieetyczne i brak hamulców,
-Rozwój intelektualny- szok informacyjny, informacje niedostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka.

Okres dzieciństwa i młodości to okres kształtowania się osobowości. Komputer i Internet mogą wywierać pozytywny wpływ na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży ponieważ pobudzają myślenie, rozwijają procesy poznawcze, kształtują określone umiejętności oraz wzmacniają poczucie własnej wartości poprzez umacnianie wiary we własne możliwości i umiejętności.

Niestety niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z tych wynalazków może prowadzić do uzależnienia. Wywiera zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój dziecka, jego rozwój psychiczny, hamując go i ograniczając. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wymaga połączonych wysiłków wychowawczych ze strony domu rodzinnego i szkoły. Komputer i Internet mogą wspomagać rozwój intelektualny dzieci i młodzieży poprzez dostęp do ogromnych zasobów informacji przez pogłębianie zasobów wiedzy, rozwiązywania problemów przy pomocy komputera, wyrabianie samodzielnego i twórczego myślenia. Ma jednak również negatywny wpływ ponieważ strumień informacji napływa zbyt szybko i w ilościach przekraczających naturalną zdolność mózgu do racjonalnej selekcji wiadomości na ważne i potrzebne oraz na bezwartościowe.

Komputer i Internet wpływają też na rozwój umiejętności społecznych. Rozwijają samodzielność, dostarczają rozrywki i relaksu, pomagają w wyszukiwaniu informacji na interesujące tematy. Z drugiej strony wywierają też negatywny wpływ. Przyczyniają się do tego między innymi: anonimowość i brak hamulców, wzajemne odizolowanie od siebie użytkowników, prowadzące do rozluźnienia więzi społecznych, a z czasem nawet do zerwania kontaktów z otoczeniem i z własną rodziną.
W szerszym kontekście może to prowadzić do zupełnej izolacji dzieci i młodzieży.
A w konsekwencji- do rozpadu wielu więzi społecznych.

Jak zauważyliśmy wynalazki te mają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rozwój człowieka. Z jednej strony mogą rozwijać ale również ograniczać, gdy jest to niekontrolowane.

Leave a comment »

Domy dla Dzieci

Nie każde dziecko może wychowywać się we własnym rodzinnym domu!

Domy dla Dzieci to miejsca dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Są to warunki jak najbardziej zbliżone do tych panujących w szczęśliwym domu rodzinnym. W pokojach dwu-, czasem czteroosobowych, każdy ma samodzielnie zaaranżowaną własną przestrzeń i prawo do prywatności. Mają dostęp do fachowego wsparcia psychologa i pedagoga, oraz w zależności od potrzeb indywidualnych zapewnioną specjalistyczną opiekę medyczną ? często konieczną ze względu na lata zaniedbań. W domach gotowanie, sprzątanie, pranie itp. dzielone są między wszystkich mieszkańców. Dzięki temu dzieci uczą sie czynności przydatnych w dorosłym życiu.

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej prowadzi obecnie trzy kameralne Domy dla Dzieci.

Dom „Pod Cyprysami”
To miejsce na stałe wpisało się w historię przemian w gdańskim systemie opieki nad dzieckiem. Jest to pierwszy dom współtworzony przez dzieci i kadrę. Pracujący tam zespół zapoczątkował nowe, odmienne od wychowania w warunkach instytucjonalnych, podejście do dziecka i jego potrzeb. Na jego przykładzie mogliśmy obserwować pozytywne przemiany zachodzące w zachowaniu i postawie dzieci.

„Dom na Gościnnej”
Utworzyliśmy ten dom dzięki współpracy z Salezjanami z gdańskiej Oruni i pomocy wielu firm. Uzyskane od sponsorów wsparcie pozwoliło przeprowadzić generalny remont niszczejącego już budynku oraz go wyposażyć. Reszty dokonali mieszkańcy i zespół. Własną pracą przeobrazili budynek w przyjazny dzieciom dom, w którym czują się „u siebie”.

„Dom na Trakcie”
Jest bezpieczną przystanią dla maluchów od 2 do 11 lat, które doświadczyły wielu zaniedbań w domu rodzinnym powodujących zagrożenie ich zdrowia, bezpieczeństwa lub nawet życia. Trafiają pod naszą opiekę dzieci przywiezione przez osoby i instytucje publiczne zaangażowane w pomoc dziecku krzywdzonemu. Często bezpośrednio z doraźnych działań interwencyjnych policji. Takie dzieci wymagają szczególnej uwagi i troski, ale w domowej atmosferze naszego Domu szybko się aklimatyzują, odzyskują radość i czują się bezpiecznie. Są objęte opieką psychologiczną i pedagogiczną, a niewielka grupa rówieśnicza sprawia, że dzieci mogą być traktowane bardzo indywidualnie przez wychowawców. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym przebywanie w „Domu na Trakcie” ma charakter przejściowy. Pobyt dzieci jest tu ograniczony do kilku miesięcy. Jest to czas na uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, na pracę z rodziną biologiczną, aby umożliwić dzieciom powrót do domu rodzinnego, a jeśli nie jest to możliwe – czas na mobilizowanie wszelkich organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci do znalezienia odpowiedniej opieki zastępczej.

Leave a comment »

List Karola

Przez 13 lat wychowywała mnie samotnie mama. Wielu znajomych mamy nazywało się naszymi „przyjaciółmi”. Ale kiedy mama zachorowała, tylko jedna koleżanka pocieszała ją mówiąc: „Nie martw się! Karol nie trafi do domu dziecka!”. I zaraz po pogrzebie zabrała mnie do siebie.

Oto dalsza część listu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany może go przeczytać w całości.
http://wyborcza.pl/1,82034,4311879.html

Wiele sytuacji pokazuje jakich przyjaciół mamy wokół siebie. Wielu z nich jest wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, lecz gdy nadchodzi nieszczęście, tragedia, to masa z nich nie ma czasu i zapomina. Ale jak pokazuje list Karola w świecie są i tacy ludzie, którym zależy na losie drugich. Mimo własnych doświadczeń, decydują się nieść pomoc innym, być może według nich bardziej potrzebującym.

„Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia.”

Comments (1) »

Okno życia

W Poznaniu istnieje pięć domów dziecka. Pierwszy, na który pragnę zwrócić uwagę jest Dom Dziecka nr 1.
25 marca br., uroczyście zostało otwarte pierwsze w Wielkopolsce „okno życia”. Matki, które nie chcą lub nie mogą samodzielnie wychowywać własnego dziecka mogą bezpiecznie pozostawić je w Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Swoboda 59 w Poznaniu.

Utworzenie „okna życia” jest kolejnym przedsięwzięciem, którego celem jest poszerzenie poznańskiego systemu wsparcia rodziny i dziecka. Uruchomienie tej formy pomocy dla kobiet w ciąży, zdesperowanych matek, które nie chcą lub nie mogą samodzielnie wychowywać własnego dziecka jest odpowiedzią na sygnały przychodzące z kręgów świeckich i kościelnych o konieczności znalezienia odpowiedniej formy pomocy dla porzuconych, niechcianych noworodków. Z uwagi na istotny problem, jaki stanowiły m.in. aspekty prawne tego rozwiązania i procedury związane z zapewnieniem pozostawionemu dziecku odpowiedniej opieki, otwarcie „okna” zostało poprzedzone konsultacjami ze stosownymi instytucjami oraz z osobami zajmującymi się problemem opieki zastępczej. Istotną rolę w utworzeniu w Domu Dziecka Nr 1 „okna życia” odegrała współpraca z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, z sądem, policją i poznańskimi ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi.
Należy szczególnie podkreślić, że „okno życia” to rozwiązanie ostateczne. Matka znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej może zawsze liczyć na specjalistyczną pomoc, którą uzyska w poznańskich ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej prowadzonych przez Miasto oraz na zlecenie Miasta, w Caritas, czy też w Domu Dziecka Nr 1. W placówce tej od 1 kwietnia 2008 r. funkcjonuje Zespół Wczesnej Interwencji i Preadopcji, który zapewnia specjalistyczną opiekę nad niemowlętami odrzuconymi przez rodziny naturalne oraz prowadzi działania wspierające matki w pokonywaniu trudności życiowych uniemożliwiających im przyjęcie własnych, nowo narodzonych dzieci.

Leave a comment »

Domy dziecka w Polsce

Witam 🙂
Chciałabym na swoim blogu opisać życie w domach dziecka oraz los osób tam mieszkających. Pragnę przedstawić jakie marzenia przyświecają dzieciakom tam mieszkającym, czego najbardziej im brakuje i jakie są ich największe marzenia. Mam nadzieję, że będzie to strona godna czytania 🙂

Pozdrawiam

Leave a comment »